Anh ngữ

CEFALT luôn coi trọng phát triển chất lượng đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và cập nhật liên tục chương trình giảng dạy.

Trung văn

Mục đích trang bị cho mỗi cá nhân kiến thức nền tảng về văn hoá giao tiếp và kỹ năng giao tiếp đối ngoại trong thời buổi hội nhập toàn cầu.

Hàn ngữ

Mục đích trang bị cho học viên đầy đủ bốn kỹ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết, để có thể sử dụng thông thạo trong cuộc sống và làm việc.