CEFALT - Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức Ngoại giao và Ngoại ngữ

📞 Hotline: 0868 588 891
📌 Địa chỉ: 887 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Thông tin chuyển khoản

Tên tài khoản: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NGOẠI GIAO VÀ NGOẠI NGỮ
Số tài khoản: 0071004787839
Tại ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng
Nội dung chuyển khoản: nộp tiền học phí cho học viên (họ và tên học viên)....lớp....số điện thoại học viên...

Đăng ký

© CEFALT. All rights reserved